Naar boven
header stompwijkse paardendagen nooitgedacht 2019
mobile header stompwijkse paardendagen nooitgedacht 2019
Deze website “stompwijksepaardendagen.nl” is eigendom van:

Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht”

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41157587.

De bescherming van uw persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De op onze website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?
Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan beschikken wij over de volgende gegevens:

• Uw naam of de naam die u heeft ingevoerd
• Uw adres indien u een programmaboekje per post wenst
• Uw e-mailadres

Deze gegevens worden verzonden via een versleutelde verbinding, die te herkennen is aan het groene slotje en de aanduiding https:// voor de URL. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw bericht te kunnen beantwoorden.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” en/of haar diensten en producten. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle aan Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” aan derden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klanten, mogelijke klanten, leveranciers, sponsors, artiesten, medewerkers, vrijwilligers, deelnemers aan de evenementen en wedstrijden, websitebezoekers enz. (hierna “betrokkene(n)” genoemd). Zij wil voor de betrokkene(n) waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de betrokkene(n) als passend ervaren.

Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van betrokkene(n).

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Foto's
Tijdens de Stompwijkse Paardendagen worden foto’s gemaakt van de wedstrijden, optredens en andere evenementen met als belang verslaggeving en promotie van ons evenement. Deze foto’s worden vervolgens op onze website gepubliceerd. Staat u op een of meer van deze foto’s duidelijk herkenbaar in beeld en heeft u hiertegen bezwaar? Laat u dit dan weten per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen betreffende foto’s dan verwijderen.

Cookies
Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” gebruikt op zijn website “stompwijksepaardendagen.nl” géén cookies.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de doel(en) waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wanneer u met ons een overeenkomst heeft gesloten of een dienst afneemt dan is daarvan een factuur opgemaakt. De Belastingdienst stelt wettelijk verplicht dat deze facturen 7 jaar moeten worden bewaard. Daarna zullen deze alsnog, indien u dit wenst, binnen 6 maanden worden vernietigd.

Wilt u uw toestemming inzien of intrekken?
U kunt ons te allen tijde vragen om aan u te overleggen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u op elk gewenst moment aanpassen welke gegevens wij van u verwerken of uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens helemaal intrekken. Stuur ons hiervoor een verzoek per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen dan binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Het berichtenverkeer tussen uw pc, telefoon of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website - en zo tot persoonsgegevens - tijdig gesignaleerd en tegengehouden. Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een datalek voorvallen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht” mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.