Naar boven
header stompwijkse paardendagen nooitgedacht 2019
mobile header stompwijkse paardendagen nooitgedacht 2019

Huisregels Stompwijkse Paardendagen


Het betreden van het terrein en deelname aan de activiteiten is voor eigen risico.

Het is verboden voor personen onder de 18 om alcoholische drank te kopen en te nuttigen.
Bij twijfel wordt men verwezen naar de servicebalie (naast de bar) om zich te legitimeren voor een polsbandje.

alcohol 2

Het is verboden om met alcoholische drank, drugs of onder invloed hiervan het evenemententerrein te betreden.

Desgevraagd moet men, bij het betreden van het terrein, medewerking verlenen aan het controleren van tassen, rugzakken etc., op meegebrachte drank, drugs en andere ongewenste zaken. Niet meewerken staat gelijk aan een ontzegging om het terrein te mogen betreden.

Het is verboden te roken in de tent.

roken3
Glaswerk is verboden op het terrein.

32939568 Stop alcohol or No glass sign Bottle on white isolated background Stock Photo
Het is verboden drugs te bezitten en te gebruiken.
Bij constatering wordt men overgedragen aan de beveiliging.

download
Op de parkeerplaats wordt preventief op alcohol gecontroleerd.
Het meenemen van drank bij het verlaten van het terrein is verboden.


groot
Het is verboden partytenten en caravans te plaatsen op het gehele terrein dus ook op de parkeerplaats.

caravan
Aanwijzingen van leden van het comite of van de beveiliging dienen op het terrein en in de directe omgeving terstond te worden opgevolgd.
Men kan zonder opgaaf van redenen van het terrein worden verwijderd of de toegang worden ontzegd.Stichting Harddraverij “Nooit Gedacht”, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden.

Het bestuur.